Không thể xem phát lại video

Xem “Phần nội dung tự quay” hiển thị “Mạng bân, hãy thử lại sau”

(1)Xác nhận điện thoại có thể kết nối camera giám sát hay không.

(2)Xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

(3)Thử “Phần nội dung tự quay” nhiều lần, nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy “Định dạng thẻ TF” hoặc thay thẻ mới.

Khi xem phát lại video, màn hình hiển thị màu đen

(1)Xác nhận điện thoại có thể giám sát camera hay không.

Nếu không thể giám sát, hãy liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa.

(2)Xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

(3)Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy “Định dạng thẻ TF” hoặc thay thẻ mới.

(4)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, hãy theo dõi Official Accounts (Tài khoản chính thức) của “App Yousee” để liên hệ chăm sóc khách hàng.

Có thẻ nhớ nhưng không thể ghi hình

Trường hợp 1: Cài đặt ghi hình bình thường nhưng không có tệp video trong phần phát lại.

(1)Nhấn vào “Thiết lập ghi hình”, chọn “ Ghi hình bằng tay” và tắt ghi hình, định dạng lại thẻ nhớ.

(2)Kích hoạt lại ghi hình

Chú ý: Camera không hỗ trợ các loại thẻ nhớ “LD”

Trường hợp 2: Khi phát lại, hiện lời nhắc “Thiết bị của bạn chưa lắp thẻ nhớ”

(1)Rút thẻ nhớ.

(2)Đem thẻ nhớ cắm vào các loại sản phẩm tương tự hoặc máy tính, kiểm tra xem có thể lưu trữ bình thường không.

(3)Thay thẻ nhớ khác, định dạng sau đó sử dụng.

(4)Nếu định dạng App thất bại, hãy định dạng trên máy tính.

Chú ý: Định dạng thẻ nhớ trên máy tính và hệ thống tệp chọn loại định dạng “FAT32”. Thẻ lớn hơn 64G phải được định dạng bằng công cụ thứ ba trên máy tính, ví dụ: Disk tool.

Trường hợp 3: “Cài đặt ghi hình” và “Phần nội dung tự quay” đều hiển thị “Thiết bị của bạn chưa lắp thẻ nhớ”

(1)Rút thẻ nhớ.

(2)Đem thẻ nhớ cắm vào các loại sản phẩm tương tự hoặc máy tính, kiểm tra xem có thể lưu trữ bình thường không.

(3)Thay thẻ nhớ khác, định dạng sau đó sử dụng.

(4)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, xin liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa.