YOOSEE CHO PC

yoosee for pc

Cách sử dụng phần mềm máy tính yoosee?

Cách đầu tiên

Sau khi bạn thêm camera vào điện thoại, hãy đăng nhập vào tài khoản yoosee trên phần mềm máy tính và bạn sẽ có thể xem camera.

Login Software

Nhấp đúp vào máy ảnh để xem video

yoosee for pc interface

Cách thứ hai

Điện thoại không gắn camera, chỉ dùng máy tính để xem.

Chọn đăng nhập quản trị, tên người dùng: quản trị viên không cần mật khẩu

admin login

Nhấp vào dấu ‘+’ ở góc dưới bên trái.

How to use yoosee computer software?

Máy ảnh cần được kết nối với cáp mạng trước khi bạn có thể thêm nó.
Khi máy tính và camera ở trong cùng một mạng, camera sẽ tự động được tìm kiếm.
Nếu tìm kiếm không hoạt động, hãy thử thêm nó theo cách thủ công.

How to use yoosee computer software?

Thêm camera theo cách thủ công, nhập ID thiết bị, mật khẩu mặc định 123, tên có thể nhập tùy ý.
ID thiết bị có trên nhãn của máy ảnh.

Nhấp đúp vào máy ảnh để xem video

yoosee for pc interface

Mô tả chính