Không thể thêm camera

Làm thế nào để đặt lại camera

Nhấn giữ phím “Reset” trên camera 5-10 giây, sau khi đặt lại thành công sẽ hiển thị Đặt lại thành công hoặc có âm thanh rút kiếm.

Ấn giữ phím đặt lại không có phản ứng

Nhiều lần thử đặt lại nhưng camera vẫn chưa có phản hồi, xin liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa.

Nghe thấy “ Thiết bị trực tuyến” nhưng hiển thị kết nối thất bại

(1)Khởi động lại bộ định tuyến và điện thoại, đặt lại và thêm thiết bị.

(2)Xác nhận WiFi có kết nối internet ổn định

Phương pháp xác nhận: Sau khi điện thoại kết nối WiFi, hãy tắt mạng 4G, mở trang web xác nhận có thể lên mạng bình thường.

(3)Thay đổi mạng, thêm lại camera.

Nếu không có mạng WiFi khác để thay đổi, có thể mượn điện thoại mở “ Điểm truy cập cá nhân” làm bộ định tuyến, đặt lại và thêm thiết bị.

Sử dụng “kết nối mạng nhanh”, không tìm kiếm được camera

(1)Xác nhận đặt lại camera thành công ( Ấn giữ nút Reset trên 10 giây)

(2)Xác nhận camera hỗ trợ “kết nối mạng nhanh”

Phương pháp xác nhận: Nghe thấy camera có lời nhắc “ kết nối mạng nhanh” hoặc “kết nối Hotspot” là đã hỗ trợ kết nối mạng nhanh, nếu không xin đổi sang phương thức kết nối khác.

(3)Xác nhận App Yousee đã bật quyền truy cập vị trí (Chức năng định vị).

(4)Xác nhận các thao tác bên trên không có sai xót, nếu sự cố vẫn còn tồn tại, xin thử các phương thức liên kết khác.

Sử dụng kết nối có dây, không liên kết được camera

(1)Xác nhận đặt lại camera thành công ( Ấn giữ nút Reset trên 10 giây)

(2)Xác nhận liên kết WiFi của điện thoại và máy ảnh là cùng một bộ định tuyến.

(3)Xóa camera đã thêm trên App

(4)Xác nhận App Yousee đã bật quyền truy cập vị trí (Chức năng định vị).

(5)Khởi động lại điện thoại, mở App, tìm kiếm camera.

(6)Xác nhận các thao tác bên trên không có sai xót, nếu sự cố vẫn còn tồn tại, xin liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa.

Thay đổi mật khẩu bộ định tuyến hoặc WiFi, không thể liên kết máy ảnh

(1)Xóa camera đã thêm trên App.

(2)Khởi động lại bộ định tuyến, đặt lại và thêm camera.

(3)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, dùng kết nối có dây để kết nối camera hoặc thay đổi kết nối, thêm lại camera.