Các vấn đề khác

Kiểm tra thời gian cập nhật firmware (Phần mềm cơ sở), hiển thị cập nhật thất bại

(1)Thay đổi mạng sau đó kiểm tra lại cập nhật.

Đối với thay đổi mạng, nên dùng điện thoại mở “Điểm truy cập cá nhân”, trên App Yousee nhấn vào “Cài đặt—Thiết lập mạng”, chuyển mạng sang điểm truy cập cá nhân.

Làm sao để chia sẻ video cho bạn b

Khi kiểm tra giám sát hoặc phát lại video, nhấn vào biểu tượng ghi hình, sau khi ghi hình xong, tìm đúng tệp video đó và chia sẻ.

Đường dẫn lưu trữ tệp video:

Android: quản lý tệp điện thoại / gwellvideorec / (số ID người dùng) / (số ID camera)

Apple: Apple cần mở quyền truy cập album trên App, sau khi mở, video sẽ được lưu vào album.

Khi dùng điện thoại giám sát, không nghe được âm thanh

(1)Mở bật tắt âm thanh của trang chủ giám sát, điều chỉnh to âm lượng điện thoại.

(2)Nhấn vào “Của tôi”—“Cài đặt chung”, đóng “ Vào màn hình mặc định tắt âm”.

Màu sắc màn hình giám sát không bình thường

(1)Xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

(2)Tắt nguồn điện khởi động lại camera (Không cần đặt lại), nếu sự cố vẫn tồn tại, xin liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa

Khi đối thoại, loa camera không phát ra âm thanh

(1)Xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

(2)Mở quyền truy cập micro cho App Yoosee

Điện thoại Apple: Cài đặt điện thoại—“Yoosee”—“Micrô”

Điện thoại Android: Cài đặt điện thoại–ứng dụng——“Yousee”—“Micrô”

(3)Khách truy cập cần có chủ sở hữu mở quyền “Truyền thông nội bộ” cho tài khoản khách truy cập.

(4)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, xin liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa.